De Veiling met Veilingmeester Anton Cogen (Intro)
Dames en heren,

Naar aanleiding van de opening van deze schitterende Zaal “Valerius De Saedeleer” veilt het onvolprezen artistiek collectief de Scriptomanen zo dadelijk zeven exclusieve en tot op heden onbekend gebleven werken van de meester.

De werken die hier vandaag geveild worden, zijn inderdaad uniek te noemen, zowel wat hun opzet als wat hun betekenis betreft. Valerius De Saedeleer inventariseerde gedurende zijn hele carrière namelijk met een ongemeen scherpe luciditeit enkele themata die hij in zijn oeuvre niet behandeld had. Met deze avant-gardistische kunstwerken illustreerde hij op speelse wijze waar zijn werk voor stond, aan de hand van wat hij al die tijd achterwege had gelaten. Of hoe het afwezige ook het aanwezige zichtbaar kan maken…

De Scriptomanen slaagden er niet alleen in de nagelaten werken op het spoor te komen, maar zij stellen dit testament van De Saedeleer heden ook aan u voor, geacht en streng geselecteerd publiek. En wat meer is, een handvol door het lot aangewezen gelukkigen zal zelfs de gelegenheid krijgen deze artefacten ook te verwerven, in het kader van een veiling waarvan uw dienaar de eer en het genoegen heeft als veilingmeester te mogen fungeren.

Dames en heren,

Voor wij aanvangen met de festiviteiten, had ik graag nog even uw onverdeelde aandacht genoten, voor een stukje poëzie van de hand van Trees Van Aerdebrugge…

DUBBEL GEBRUIK

Ik schilder een hof
die mij binnen laat
als een lief zo blij.

Haar rondingen rollen
vol en onbevangen
tot bij de preutse perenboom,

afgewezen
door een brave heer als ik,
te bekeerd

om voluit te bloeien.
Dames en heren,

U hebt bij het betreden van deze zaal een gesloten omslag gekregen, met de vriendelijke doch dwingende vraag deze ook gesloten te laten… U mag deze omslag nù open maken, dames en heren… en de inhoud naar hartelust bewonderen!


Ziezo!... Sommigen onder u zullen een gedicht of een sprookje aangetroffen hebben in hun omslag – deze literaire hoogstandjes krijgt u gratis en voor niks van ons mee naar huis! En dan zijn er ook nog de ongelukkigen die in hun omslag alleen een peer hebben aangetroffen… met een cijfer erbij? Ja?... Welnu, de laatste zullen de eersten zijn, nietwaar… en net zo zullen de schijnbaar ongelukkigen uiteindelijk de gelukkigen blijken, want u, dames en heren, die in het bezit bent van een onvervalste Peer van De Saedeleer zult nu in de gelegenheid gesteld worden om daarmee te bieden op één van de unieke kunstwerken die hier geveild worden!... We zetten telkens 20 peren in, we verhogen op uw teken met 5 peren… en u mag qua aantal peren tot het cijfer gaan dat bij uw peer vermeld staat! Is dat begrepen?

Goed zo… Dan zijn we vertrokken!