Het Zelfportret (Pablo Van Schel)

Het eerste kunstwerk dat geveild wordt, dames en heren, is het Zelfportret van Valerius De Saedeleer!... Het is nauwelijks geweten, maar Valerius heeft wel degelijk een zelfportret geschilderd. Niet dat ie ijdel was, helemaal niet, maar hij wilde zijn dochters toch een aandenken nalaten.


Bijzonder aan dit portret is, zoals u kunt zien, dat mond en ogen ontbreken… op enkele half weggeveegde potloodsporen na. Toen hij aan het portret begon, was Valerius al op leeftijd. Hij is er nooit in geslaagd een naar zijn gevoel passende gelaatsuitdrukking op het doek vast te leggen… Eb en vloed kan men ook niet samen afbeelden, nietwaar?

‘Jean qui pleure, Jean qui rit,’ zegt men in ’t Frans. Valerius’ stemming sloeg voortdurend om en hij is er gewoon niet uit geraakt… Wat zou het zijn? Een glimlach op de lippen of een ernstige, melancholische blik en droeve mond? Zijn dochters hebben dit onafgewerkte zelfportret dan maar veilig opgeborgen, uit vrees dat hij het zou vernietigen…

Welke trotse bezitter van een Peer van De Saedeleer biedt op dit unieke kunstwerk? We starten, zoals gezegd, met 20 peren en gaan op met 5 peren…