Zoek de verschillen (Sofie Hoenkamp)


Dit merkwaardige werkje, dames en heren, levert het onomstotelijke bewijs dat Valerius De Saedeleer dé voorloper was van de zogenaamde ‘nieuwe man’. In zijn tijd werd de vrouw geacht voor het hele huishouden te zorgen en daarnaast nog eens bezig te zijn met de kinderen, zodat de man zich volledig aan zijn werk kon wijden. Valerius was echter zo dol op zijn vrouw Clemmeke dat hij medelijden met haar kreeg toen hij zag hoe ze stond te zweten boven de was, terwijl ze naar de kinderen schreeuwde dat ze de hond van de buren niet in brand mochten steken. Hij stelde dan ook voor dat hij vanaf nu één dag per week voor de kinderen zou zorgen. Zo had Clemmeke een dag waarop ze zich kon ontspannen en kon doen wat ze zelf wilde.

Al snel bleek dat zorgen voor vijf kinderen niet zo eenvoudig te combineren viel met schilderen. Tot Valerius’ grote ergernis stootten zijn kinderen bij het spelen om de haverklap zijn spullen omver en vroegen ze bij elke penseelstreek wat hij aan het schilderen was. Hij maakte er dan maar een spelletje van: ‘Rara, wat schilder ik?’ – Maar dat was niet zo spannend, want hij schilderde toch altijd hetzelfde. Valerius beloofde hen toen dat hij een veel leuker spelletje zou maken, als ze zich de volgende weken tenminste braaf gedroegen.

Nieuwsgierig lieten de kinderen hem enkele weken rustig werken. Op een zekere dag kwam Valerius dan zijn atelier uit, met twee schilderijen onder de arm. Hij riep de kinderen bij zich en legde hen uit dat de schilderijen op een aantal punten van elkaar verschilden. Zij moesten de verschillen zoeken. Het belangrijkste verschil zagen de kinderen meteen: op het ene schilderij was het zomer en op het andere winter. Alle andere verschillen hadden hiermee te maken.

De rest van de namiddag waren de kinderen zoet met het zoeken van de verschillen. Zo waren zelfs zo enthousiast dat ze hun vader telkens vroegen om nieuwe schilderijen. Valerius maakte deze met plezier. Pas toen hij merkte dat de kopers helemaal geen interesse hadden in de ‘zomerschilderijen’ – die vonden ze niet somber genoeg – stopte hij met het maken ervan.

Dames en heren, bezitters van peren… Wie zet in op dit schitterende en alweer zeer avant-gardistische kunstwerk?